Translate

2011年7月12日

mac唇膏

|2010-01-19 20:49
12月雷會時在小知買了mac唇膏,仲以超抵價買入,是40元,mac一直是我想買唇膏之一.要多謝小知,如果無小知,買唔到咁平,我買回來後,日日都查mac,查mac前會先打底,單查唇膏會有些少乾,mac又無好乾,看上去好似好深色,查上咀時又唔係好深色,都幾自然我習慣查潤唇膏先使用,是時候要分享
上色度:都算易上色,查一層好明顯
潤澤度,普通啦,唔算好潤
自然度:,都幾自然
抵買度:因為在雷會上買,好抵

沒有留言:

張貼留言