Translate

2011年5月22日

今次要講一隻好雷洗頭水:lux水潤絲滑洗頭水


話說去年12月去萬寧買野,我買洗頭水多數買套裝,感覺抵d.見到lux有一set賣59.9元,我見咁抵,買番1set返屋企啦,當我使用一個月後,個頭比以前痕左好多.用後更加唔覺有什麼滑感覺,呢隻起泡唔算好多,,我唔可以使用其他感覺來形容,我發現愈用愈衰個隻,呢隻洗頭水對我來講好雷,反而媽咪使用又無野,只可以講一句,呢隻唔夾我

潔淨:我認為一般啦
絲滑:我一點都唔覺.只知愈用愈痕.感覺好唔惦
價錢:我以套裝買回來,單支價錢唔太知

今次中晒雷啦,呢支列入黑名單,我唔會再買呢支洗頭水

沒有留言:

張貼留言