Translate

2013年8月13日

剪髮記:屯門華都salon服務麻麻

上年在小嬌blog見到她分享華都一間salon,一直好想試下,今日放工後吃完晚餐就去剪,好似話9月搬去柏麗,我是第一次來,我揾了小嬌介紹joe,我就決定剪+焗,店員安排我坐下後,joe先安排洗頭,跟住再焗油,唔知店内客人多,我焗完油呆坐45分鐘,全程無人理、平時去開樓下salon,焗完油之後安排店員帮我冲洗,我在華都呢間任我呆坐45分鐘,仲要無人來要唔要問我沖洗,等到joe忙完其他客人,問我想点剪,我心中無特別想点剪,他根據我的面形剪了胡杏兒頭,近來沖2個隻髮型,他剪得都OK,服務真是唔得,我就算無book時間唔使要我等45分鐘又無人理,joe事後話下次搵他剪,最好wahtsapp同他book定時間

環境:地方適中

服務:我覺得麻麻,無啦啦要我呆坐45分鐘,平時去樓下個間服務好過呢度,起碼焗油後唔會呆坐

剪髮技巧:我覺得還可以啦

髮型:給我的朋友看,有人話一般,有人話OK,自己覺得還可以

價錢:剪髮158元,另加焗油192元,有D貴

我想我未必再去,我就算無book,無理由要我呆坐45分鐘,肯定無下次

沒有留言:

張貼留言